26. – 27. 3. 2022
Ridera LH24
MENUMENU

Propozice závodu


POZOR, ZÁVOD SE KONÁ V NOVÉM TERMÍNU 26. A 27. BŘEZNA. PROPOZICE REVIDUJEME A DO 31.1. ZVEŘEJNÍME NOVOU PODOBU. NÍŽE VIDÍTE TY PŮVODNÍ ;)

Extrémní vytrvalostní závod 24 hodin na Lysé hoře (dále jen LH24) je určený pro širokou sportovní veřejnost. Jedná se o 24 hodin trvající horskou štafetu dvojic společně se závodem jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní MČR v horském maratonu jednotlivců.

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE K ZÁVODU

Statut a průběh: Zimní M ČR v horském maratonu jednotlivců

24 hodin trvající extrémní horská štafeta dvojic

Datum: 29. ledna 2022 – 30. ledna 2022

Místo a datum akreditace: WoodAréna, Ostravice (MAPA)

Akreditace v pátek 28. ledna 2022 od 16:00 do 20:00 hod

Akreditace v sobotu 29. ledna 2022 od 7:00 do 9:00 hod

Místo startu: sobota 29. ledna 2022, v 10:00 hodin, prostor před WoodArénou v Ostravici

Vyhlašování: neděle 30. ledna 2022, 12:00 hod, WoodAréna Ostravice

Ubytování: hotel Sepetná, hotel Sluníčko, hotel Ondráš

Občerstvení pro závodníky v rámci startovného: zastřešený a vyhřívaný prostor před restaurací hotelu Sepetná

Gastrofestival (v případě zakoupení stravenky): restaurace hotelu Sepetná a Sluníčko

2. TÝMY A KATEGORIE

2a) Každý účastník (jednotlivec nebo každý z dvojice závodníků) musí mít v den závodu (tj. 29. ledna 2022) minimálně 18 let.

K zařazení nerozhoduje přesné datum narození závodníka, ale ročník narození (závodník, který bude slavit v narozeniny až v prosinci 2022 je v kategorii stejně jako ten, kdo je narozen ve stejném roce v lednu).

Jednotlivci – MUŽI:

 • 18 až 35 LET (ročník narození 2004–1987)
 • 36 až 50 LET (ročník narození 1986–1972)
 • nad 50 LET (ročník narození 1971 a starší)

Jednotlivci – ŽENY:

 • 18 až 35 LET (ročník narození 2004-1987)
 • 36 až 50 LET (ročník narození 1986–1972)
 • nad 50 LET (ročník narození 1971 a starší)

2b) Kategorie dvojic (štafety) se dále člení podle pohlaví – muži, ženy a mix.

Štafety (muži, ženy, mix): věkový průměr dvojice dle ročníku narození (kolik let oslaví v roce 2022)

 • 18 až 35 LET
 • 36 až 50 LET
 • nad 50 LET

2c) Pro zařazení dvojice do kategorie je rozhodující věkový průměr obou závodníků dle ročníku narození – kolik roků bude mít každý ze závodníků v roce 2022 (např. závodník ročník 1970 bude mít v roce 2022 52 let + závodník ročník 1994 bude mít v roce 2022 28 let = věkový průměr 40 roků; spadají tak do věkové kategorie „36 až 50 LET“.

3. STARTOVNÉ

3a) Ceny startovného:

20. 10.2021 až 7. 1. 2022 – startovné je 1190,- Kč za osobu s nárokem na závodní tričko

3b) Závodník má v ceně startovného:

a) závodní tričko

b) ubytování BASIC v den závodu, pokud se registroval s variantou ubytování BASIC (pro variantu ROOM je jako kompenzace zajištěna sleva na ubytování a výhodné podmínky)

c) systém elektronického měření

d) účastnický list ke stažení v týdnu po závodě

e) účastnickou „placku“ s absolvovaným počtem výstupů (od 4 výstupů na osobu!)

f) pitný režim EDGAR

g) dvě polévky na osobu (vývar)

h) teplý čaj, káva

i) startovní číslo (zůstává závodníkům)

3c) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen zrušit start závodu, závod přerušit, zkrátit či předčasně ukončit, se startovné nevrací.

4. REGISTRACE TÝMŮ

POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO:

 • upravit podmínky registrace, pokud to bude vyžadovat situace
 • registraci uzavřít nebo odmítnou registraci závodníka nebo dvojice z důvodu naplnění kapacity závodu

LIMITY ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU 24 HODIN NA LYSÉ HOŘE JSOU:

a) PRO VARIANTU UBYTOVÁNÍ BASIC – 550 osob

b) PRO VARIANTU UBYTOVÁNÍ ROOM – 249 postelí (max. 498 osob)

Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.lh24.cz, kteří mají řádně zaplacené startovné.

4a) Registrace týmů probíhá elektronicky potvrzením řádně vyplněného registračního formuláře – rezervace účastnického místa. Registrace je uzavřena a platná až po připsání platby na účet pořadatele.

4b) Tým si při registraci vybírá ze základních kategorií: JEDNOTLIVEC/ŠTAFETA,VĚK, SLOŽENÍ/POHLAVÍ

4c) Týmu po vyplnění a potvrzení formuláře bude automaticky vypočítána celková cena za registraci, která se skládá z ceny startovného, případně z ceny ubytování a ceny za vstupenku na Gastrofestival. Tato cena mu po potvrzení registrace přijde spolu s variabilním symbolem a číslem účtu pro platbu na e-mail kapitána týmu, který tým registruje.

4d) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby s rodným číslem kapitána týmu. (V seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO)

4e) Lhůta pro zaplacení celkové ceny za registraci v daném období je 5 pracovních dní.  Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu. (Když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od kterého běží daná lhůta pro zaplacení).

V den závodu se registrace hradí hotově.

4f) V případě, že nedojde k zaplacení celkové částky za registraci v dané lhůtě a součástí registrace je varianta ubytování ROOM, pak dojde kromě smazání registrace závodníků také ke zrušení rezervace ubytování na lůžku

ZMĚNY V REGISTRACI:

4g) Kapitáni mají jeden pokus pro obnovení smazané registrace. Tato možnost však NENÍ GARANTOVÁNA (například v případě, když dojde ke smazání registrace promeškáním lhůty pro zaplacení a uvolněné místo bude obratem obsazeno jiným závodníkem, přičemž dojde k naplnění limitů účastníků závodu a tedy již nebude jiné místo volné).

4h) Změny v registraci lze provádět:

a) Pomocí elektronického formuláře, který umožňuje samoobslužnou změnu NÁZVU TÝMU, JMÉNA ČLENŮ V TÝMU, ZMĚNU VELIKOSTI TRIČKA (do 17. 1. 2022).

b) Změnu složení týmu, tedy přesun z jednotlivce do štafety a opačně, lze provádět pomocí změnového formuláře (pouze pro kategorii BASIC) nebo na e-mailu registrace@lh24.cz (BASIC i ROOM)

c) V případě rozšíření týmu z jednotlivce na štafetu (dvojici) bude automaticky generován doplatek za druhého člena dle podmínek registrace

d) Změny velikosti triček lze provádět pouze do 17. 1. 2022. Po tomto datu již není možné tričko objednat a měnit velikost ani v případě, že dojde k rozšíření týmu z jednotlivce na dvojici

e) Provádět jakékoliv změny mohou týmy až po uhrazení celkové ceny za registraci

f) Všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu registrace@lh24.cz, stejně jako případné nestandardní situace.

g) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým, k čemuž slouží např. diskuze na webu LH24 či FB stránka (sekce Komunita).

h) V případě prodeje týmu (registrace v závodě), nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na registrace@lh24.cza po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu, stejně jako při prodeji týmu, který má rovněž registrovánu variantu ubytování ROOM.

i) V termínu od 17. 1. 2022 do startu závodu jsou veškeré změny v registracích provedeny pouze po uhrazení administračního poplatku 200,- Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově. Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat!

5. UBYTOVÁNÍ

5a) Ubytování během závodu probíhá v prostorách Rekreačního centra Sepetná, Sluníčko a Ondráš. RC jsou přibližně stejně vzdálená od předávací zóny. Každý účastník má tedy pořadatelem zajištěné ubytovací místo (nutné pro rychlý odpočinek při vyčerpání či nepříznI počasí).

5b) Rezervace pokojů zajišťuje pořadatelský tým LH24. Rezervace probíhá jen v rámci registračního formuláře. Rozdělování pokojů provádí výhradně pořadatel závodu.

5c) Závodníci, jednotlivci i týmy, kteří mají ubytování kategorie ROOM, nemohou požadovat nebo si nárokovat ubytování na RC Sepetná a Ondráši. Na RC Sepetná a Ondráš jsou ubytováni nejdříve jednotlivci a pak dvojice. Ubytovací kapacity na Sluníčku jsou určeny výhradně dvojicím (BASIC I ROOM).

5d) Cena ubytování:

a) BASIC – ZDARMA– ubytování ve vyhrazených společných prostorách hotelu Sepetná, Sluníčko, Ondráš (chodby, společenské prostory apod.) V rámci ubytování BASIC má jeden tým garantován prostor 2×1 m.

b) ROOM – 900,- Kč za 1 postel/1 noc(max. 2 osoby na 1 postel), ubytování na pokojích hotelu Sepetná, Sluníčko, Ondráš. Základní pravidlo varianty ROOM je 1 TÝM = 1 POSTEL.

Tým si v rámci varianty ubytování ROOM může rezervovat pouze jednu postel s tím, že bude sdílet pokoj s jiným, pořadatelem přiřazeným týmem. Dále si pak může vybrat možnost ubytování na 2 noci (od pátku až do neděle) nebo na 1 noc (ze soboty na neděli)

5e) Jednotlivec, který si objednal lůžko, může využít možnost sdílet své místo s dalším jednotlivcem. Tedy na jednom lůžku můžou být registrováni dva jednotlivci. Jednotlivci A, který si objednal lůžko nebo se na lůžko registroval, přijde po zaplacení startovného kód pro sdílení lůžka, který dá jednotlivci B, který si pod tímto kódem provede registraci.

5f) Bod 5e NEPLATÍ pro ubytování BASIC. V případě ubytování BASIC nemůže jednotlivec svůj prostor sdílet s jiným jednotlivcem.

5g) Podmínky pro ubytování:

a) Každý závodník, který startuje jako jednotlivec, má v rámci startovného nárok na jednoho člena doprovodu, staršího 18 let, který má přístup do ubytovacích prostor. Tento doprovod je označen a označení se nedá přenášet na jiné členy doprovodu. To platí pro variantu ubytování BASIC i ROOM.

b) Prostory pro kategorii BASIC budou bezplatně zpřístupněny v sobotu 29. 1. 2022 po akreditaci, v případě, že tým má rezervováno lůžko (kategorie ROOM), může se v sobotu 29. 1. ubytovat dle podmínek RC Sepetná a RC Sluníčko, opět až po akreditaci. Závodníci mají možnost si rezervovat lůžko už od pátku 28. ledna 2022 (tedy na 2 noci).

c) Obě kategorie mohou využít možnost přespání z pátku na sobotu. Páteční ubytování BASIC je zpoplatněno 150,- Kč, ROOM pak 250,- Kč za osobu.

d) Závodníci, kteří budou mít lůžka (kategorie ROOM) musí vyklidit pokoje nejpozději v neděli 30. 1. 2022 do 11:30 hod. Prosíme, nenechte po sobě v pokojích nepořádek!

e) ZA POKOJ A KLÍČE K POKOJI (čipová karta) zodpovídá ten, na jehož jméno byla registrace provedena.

f) Závodník kategorie BASIC nesmí vstoupit do prostoru ROOM. Porušení tohoto pravidla znamená pro závodníka BASIC penalizaci v závodě.

6. STRAVOVÁNÍ

6a) Tým si při registraci může objednat vstupenku na Gastrofestival – vstupenku do prostoru Gastrozóny v hotelu Sepetná a Sluníčko, kde je zajištěno pestré občerstvení formou švédských stolů.

6b) Cena za vstup na Gastrofestival je 600,- Kč, závodník bude označen nepřenosnou páskou, kterou se musí vždy u vstupu prokázat

7. PARKOVÁNÍ

7a) Týmy, které přijedou autem, budou povinni si registrovat SPZ v systému pořadatele. Ta slouží k rychlému vyhledání majitele vozu v případě řešení nějakých nestandardních situací (špatně zaparkované auto apod.) Pokud nebude auto registrováno v systému, nebudeme schopni identifikovat majitele, bude tak v případě, kdy bude bránit provozu nebo komplikovat dopravu apod. odtaženo ve spolupráci s Policií ČR na náklady majitele.

7b) Parkoviště pro závodníky kategorie BASIC i ROOM je zajištěno v prostoru Areálu WoodArény v Ostravici bez omezení a zdarma. JE ZAKÁZÁNO PARKOVAT U HOTELU ONDRÁŠ, SEPETNÁ, SLUNÍČKO!

8. AKREDITACE

8a) Tým dostává u akreditace elektronický čipu pro záznam (čipování) u Transformátoru, pro záznam (čipování) vrcholové a cílové kontroly. Vratná záloha za čip je 100 Kč.

8b) Tým dostane při akreditaci jedno startovní číslo v případě jednotlivce, dvě startovní čísla v případě dvojice (start. čísla se po skončení akce nevrací, zůstávají závodníkům).

8c) Pro uhrazení záloh při akreditaci do závodu v pátek 28. 1. 2022 a sobotu 29. 1. 2022 dopoledne je nutné mít k dispozici přesný obnos na osobu a na tým – 100 Kč či 200 Kč bankovky (mince a větší bankovky nebudou akceptovány)

COVID opatření

9a) budou aktualizovaná a uzpůsobena aktuálně platným nařízením v době konání závodu

9b) bude se vyžadovat negativní test pro všechny účastníky