26. – 27. 3. 2022
Ridera LH24
MENUMENU

POMOC UKRAJINĚ

Množí se dotazy, jak pomoct naši aktivitě v pomoci lidem prchajících před válkou.
Pokud máte zájem podílet se s námi na pomoci, budeme rádi za jakýkoli příspěvek na naftu a energie. Zřídili jsme pro tyto účely transparentní účet. č.ú. 786111/0300