27. – 28. 1. 2018
ADIDAS 24 HODIN NA LYSÉ HOŘE
MENUMENU

Propozice závodu


Adidas 24 hodin na Lysé hoře (dále jen LH24) je extrémní vytrvalostní závod, určený pro širokou sportovní veřejnost. Jedná se o 24 hodin trvající extrémní horskou štafetu dvojic společně se sólo závodem jednotlivců, který je vyhlášen jako Zimní M ČR v horském maratonu jednotlivců.

 

VŠEOBECNÉ

Statut a průběh: Zimní M ČR v horském maratonu jednotlivců

24 hodin trvající extrémní horská štafetu dvojic

Pořadatel: SK K2 o.s., Libor Uher, Česká asociace extrémních sportů – ČAES

Datum: 21. ledna 2017 – 22. ledna 2017

Místo a datum akreditace: tělocvična ZŠ Ostravice

Akreditace v pátek 20. ledna od 16:00 do 20:00 hod
Akreditace v sobotu 21. ledna 2016 od 7:00 do 10:00 hod

Kategorie:

Jednotlivci – MUŽI: do 30 LET, 31-40 LET, 41-50 LET, nad 50 LET
Jednotlivci – ŽENY: do 30 LET, 31-40 LET, 41-50 LET, nad 50 LET
Štafety (muži, ženy, mix): do 30 LET, 31-40 LET, 41-50 LET, nad 50 LET

Místo startu: sobota 21. ledna 2017, v 11:00 hodin, areál pily v Ostravici

Vyhlašování: neděle 22. ledna 2017, 13:00 hod, tělocvična Ostravice

Ubytování: hotel Sepetná, hotel Sluníčko, hotel Ondráš

Občerstvení pro závodníky v rámci startovného: prostor před restaurací hotelu Sepetná

Gastrofestival (v případě zakoupení stravenky): restaurace hotelu Sepetná a Sluníčko

 

TÝMY A KATEGORIE

2a) Tým je jednotlivec nebo dvojice závodníků, každý účastník musí být v den závodu (tj. 21. ledna 2017) starší 18 let

2b) Dvojice závodníků se člení dle věku, a to do 30 LET, 31-40 LET, 41-50 LET, nad 50 LET. Pro zařazení do kategorie je rozhodující věkový průměr obou závodníků v týmu (např. tým je 50 let + 26 let = věkový průměr 38 roků; spadají tak do věkové kategorie „31 – 40 LET“.

2c) Kategorie se dále člení podle pohlaví – muži, ženy a v případě štafet také mix

 

STARTOVNÉ

3a) Ceny startovného:

a) 1. vlna registrace – 11.11.2016 až 27.11.2016 – startovné je 795,- Kč za osobu s nárokem na závodní tričko

b) 2. vlna registrace – 28.11.2016 až 21.1.2017 – startovné je 795,- Kč za osobu bez nároku na závodní tričko

3b) Závodník po uhrazení startovného má nárok na:

a) závodní tričko, pokud se registroval a startovné uhradil v termínu do 14. 12. 2016

b) ubytování BASIC v den závodu, pokud se registroval s variantou ubytování BASIC (pro variantu ROOM je jako kompenzace zajištěna sleva na ubytování a výhodné podmínky)

c) pitný režim NUTREND

d) teplý čaj

e) dvě polévky na osobu (vývar)

f) parkovné zdarma v areálu pily v Ostravici

g) systém elektronického měření

3c) V případě zásahu vyšší moci, kdy bude pořadatel nucen zrušit start závodu, závod přerušit, zkrátit či předčasně ukončit, se startovné nevrací.

 

REGISTRACE TÝMŮ

POŘADATEL ZÁVODU SI VYHRAZUJE PRÁVO:

– upravit podmínky registrace, pokud to bude vyžadovat situace

– registraci uzavřít nebo odmítnou registraci závodníka nebo celého týmu z důvodu naplnění kapacity závodu

LIMITY ÚČASTNÍKŮ ZÁVODU ADIDAS 24 HODIN NA LYSÉ HOŘE JSOU:

a) PRO VARIANTU UBYTOVÁNÍ BASIC – 550 osob

b) PRO VARIANTU UBYTOVÁNÍ ROOM – 303 postelí (max. 606 osob)

Do závodu smí nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.lh24.cz, kteří mají řádně zaplacené startovné.

4a) Registrace týmů probíhá elektronicky, potvrzením řádně vyplněného registračního formuláře – rezervace účastnického místa. Registrace je uzavřena a platná až po připsání platby na účet pořadatele.

4b) Tým si při registraci vybírá ze základních kategorií: JEDNOLIVEC/ŠTAFETA, VĚK, SLOŽENÍ/POHLAVÍ

4c) Týmu po vyplnění a potvrzení formuláře bude automaticky vypočítána celková cena za registraci, která se skládá z ceny startovného, případně z ceny ubytování a ceny za vstupenku na Gastrofestival. Tato cena mu po potvrzení registrace přijde spolu s variabilním symbolem a číslem účtu pro platbu na e-mail kapitána týmu, který tým registruje.

4d) Registrace se stává platnou až v okamžiku zaplacení startovného, kdy se spáruje variabilní symbol platby s rodným číslem kapitána týmu. (V seznamu registrací pole týmu svítí zeleně a v poslední buňce je zobrazeno ANO)

4e) Lhůta pro zaplacení celkové ceny za registraci v daném období je 5 pracovních dní. V období od 1. 1. 2017 do 15. 1. 2017 je lhůta 3 dny. Pokud se do této doby platba s žádostí o registraci nespáruje, tým se automaticky smaže z databáze a je nutno vyplnit formulář znovu. (Když najedete myší na název týmu, objeví se přesné datum a čas žádosti o registraci, od kterého běží daná lhůta pro zaplacení). Stává se často, že se lidé registrují pouze z hecu a blokují místa opravdovým zájemcům o start v závodě.

V den závodu se registrace hradí hotově.

4f) V případě, že nedojde k zaplacení celkové částky za registraci v dané lhůtě a součástí registrace je varianta ubytování ROOM, pak dojde kromě smazání registrace závodníků také ke zrušení rezervace ubytování na lůžku

ZMĚNY V REGISTRACI:

4g) Kapitáni mají v 1. vlně registrace jeden pokus pro obnovení smazané registrace. Tato možnost však NENÍ GARANTOVÁNA. (například v případě, když dojde ke smazání registrace promeškáním lhůty pro zaplacení a uvolněné místo bude obratem obsazeno jiným závodníkem, přičemž dojde k naplnění limitů účastníků závodu a tedy již nebude jiné místo volné)

4h) Změny v registraci lze provádět:

a) pomocí elektronického formuláře, který umožňuje samoobslužnou změnu NÁZVU TÝMU, JMÉNA ČLENŮ V TÝMU, ZMĚNU VELIKOSTI TRIČKA.

b) změnu složení týmu, tedy přesun z jednotlivce do štafety a opačně lze provádět pomocí změnového formuláře (pouze pro kategorii BASIC) nebo na e-mailu registrace@beskydskasedmicka.cz (BASIC i ROOM)

c) v případě rozšíření týmu z jednotlivce na štafetu (dvojici) bude automaticky generován doplatek za druhého člena dle podmínek registrace

d) Změny velikosti triček lze provádět pouze do 14. 12. 2016. Po tomto datu již není možné tričko objednat ani v případě, že dojde k rozšíření týmu z jednotlivce na dvojici

e) provádět jakékoliv změny mohou týmy až po uhrazení celkové ceny za registraci

f) Všechny změny v registracích může provádět pouze kapitán týmu, na jehož variabilní symbol byla provedena platba (kontrola rodného čísla kapitána týmu). V případě, že se bude měnit kapitán týmu, je tuto změnu nutno řešit s pořadateli na kontaktním e-mailu registrace@beskydskasedmicka.cz, stejně jako případné nestandardní situace.

g) Zaplacené startovné se nevrací, dá se pouze směnit, prodat či převést na jiný tým, k čemuž slouží především seznamka LH24.

h) V případě prodeje týmu (registrace v závodě), nový (kupující) tým vytvoří novou registraci. Po obdržení žádosti o platbu startovného musí spolu s kapitánem prodávaného týmu kontaktovat pořadatele na registrace@beskydskasedmicka.cz a po ověření a provedení přepárování platby se prodávaný tým zruší. V případě, že již bude registrace uzavřena a nebude k dispozici registrační formulář, celý proces prodeje se řeší s pořadateli na uvedeném e-mailu, stejně jako při prodeji týmu, který má rovněž registrovánu variantu ubytování ROOM.

i) V termínu od 16. 1. 2017 do startu závodu jsou veškeré změny v registracích provedeny pouze po uhrazení administračního poplatku 200,- Kč. Poplatek se bude hradit při akreditaci do závodu hotově. Kapitáni týmů mají dostatek času si promyslet složení svého týmu a případně na to reagovat!

 

UBYTOVÁNÍ

5a) Ubytování během závodu probíhá v prostorách Rekreačního centra Sepetná, Sluníčko a Ondráš. RC jsou přibližně stejně vzdálená od předávací zóny.

5b) Rezervace pokojů zajišťuje pořadatelský tým LH24. Rezervace probíhá jen v rámci registračního formuláře. Rozdělování pokojů provádí výhradně pořadatel závodu.

5c) Závodníci, jednotlivci i týmy, kteří mají ubytování kategorie ROOM, nemohou požadovat nebo si nárokovat ubytování na RC Sepetná a Ondráši. Na RC Sepetná a Ondráš jsou ubytováni nejdříve jednotlivci a pak dvojice. Ubytovací kapacity na Sluníčku jsou určeny výhradně dvojicím (BASIC I ROOM).

5d) Cena ubytování:

a) BASIC – ZDARMA– ubytování ve vyhrazených společných prostorách hotelu Sepetná, Sluníčko, Ondráš (chodby, společenské prostory apod.) V rámci ubytování BASIC má jeden tým garantován prostor 2×1 m.
Vstup doprovodu do ubytovací části – viz. bod podmínky ubytování 5g/a, 5g/b.

b) ROOM – 900,- Kč za 1 postel/1 noc (max. 2 osoby na 1 postel), komfortní ubytování na pokojích hotelu Sepetná, Sluníčko, Ondráš. Základní pravidlo varianty ROOM je 1 TÝM = 1 POSTEL.
Tým si v rámci varianty ubytování ROOM může rezervovat pouze jednu postel s tím, že bude sdílet pokoj s jiným, pořadatelem přiřazeným týmem. Dále si pak může vybrat možnost ubytování na 2 noci (od pátku až do neděle) nebo na 1 noc (ze soboty na neděli)
Vstup doprovodu do ubytovací části – viz. bod podmínky ubytování 5g/a, 5g/b.

5e) Jednotlivec, který si objednal lůžko, může využít možnost sdílet své místo s dalším jednotlivcem. Tedy na jednom lůžku můžou být registrováni dva jednotlivci. Jednotlivci A, který si objednal lůžko nebo se na lůžko registroval, přijde po zaplacení startovného kód pro sdílení lůžka, který dá jednotlivci B, který si pod tímto kódem provede registraci.

5f) Bod 5e NEPLATÍ pro ubytování BASIC. V případě ubytování BASIC nemůže jednotlivec svůj prostor sdílet s jiným jednotlivcem.

5g) Podmínky pro ubytování:

a) Každý závodník, který startuje jako jednotlivec, má v rámci startovného nárok na jednoho člena doprovodu, staršího 15-ti let, který má přístup do ubytovacích prostor. Tento doprovod je označen a označení se nedá přenášet na jiné členy doprovodu. To platí pro variantu ubytování BASIC i ROOM.

b) Za další členy doprovodu, u kterých závodník bude chtít mít možnost vstupu do ubytovací části hotelu, musí závodník uhradit poplatek 500,- Kč za osobu. Poplatek se hradí v den akreditace do závodu. Tato podmínka se týká závodníků, kteří si rezervují ubytování v rámci varianty ROOM nebo se registrují jako dvojice, přičemž na jednom pokoji nesmí být více lidí, než je povoleno (2 lidé na jednu postel – např. 3 lůžkový pokoj = max 6 lidí). Cílem pořadatelů je vyhovět co největšímu počtu závodníků, kteří mají o závod zájem. Proto byly s hotelem vyjednány výhodné podmínky pro závodníky (levnější cena za postel, možnost ubytovat 2 lidi na jedno lůžko apod.) Každý člen doprovodu, který zabere lůžko, zabírá místo dalšímu případnému závodníkovi. Bod 5g/b platí pouze do naplnění ubytovací kapacity.

c) Prostory pro kategorii BASIC budou bezplatně zpřístupněny v sobotu 21. 1. 2017, v případě, že tým má rezervováno (kategorie ROOM), může se v sobotu 23. 1. ubytovat dle podmínek RC Sepetná a RC Sluníčko. Závodníci mají možnost si rezervovat lůžko už od pátku (tedy 2 noci).

d) Obě kategorie mohou využít možnost přespání z pátku na sobotu. Páteční ubytování BASIC je zpoplatněno 150,- Kč, ROOM pak 200,- Kč za osobu.

e) Závodníci, kteří si rezervovali lůžka (kategorie ROOM) musí vyklidit pokoje nejpozději v neděli 22. 1. 2017 do 13:00 hod. Pro jejich zavazadla bude zajištěn prostor, kde si je mohou odložit během vyhlášení vítězů.

f) ZA POKOJ A KLÍČE K POKOJI (ČIPOVÁ KARTA) zodpovídá ten, na jehož jméno byla registrace provedena.

g) Závodník kategorie basic nesmí vstoupit do prostoru ROOM. Porušení tohoto pravidla znamená pro závodníka BASIC penalizaci v závodě.

 

STRAVOVÁNÍ

6a) Tým si při registraci může objednat vstupenku na Gastrofestival – vstupenku do prostoru Gastrozóny v hotelu Sepetná a Sluníčko, kde je zajištěn RAUT formou švédských stolů. V průběhu závodu bude raut obsahovat: pečivo (rohlíky, chléb, tmavé pečivo), 3 druhy uzenin, 3 druhy sýrů, svačinová polévka, 2 druhy pomazánek, paštiky, tavený sýr, 2 druhy marmelády, Müsli, cornflakes, bílý a ovocný jogurt, sladké pečivo (bábovka, makovec apod.), ovoce, zelenina, ovocné džusy, káva, čaj dle výběru.

6b) Cena za vstup na Gastrofestival je 400,- Kč a může si ji zakoupit i člen doprovodu.

 

PARKOVÁNÍ

7a) Týmy, které přijedou autem, jsou ve vlastním zájmu povinni si registrovat SPZ v systému pořadatele. Tato registrace slouží k rychlému vyhledání majitele vozu v případě řešení nějakých nestandardních situací (špatně zaparkované auto apod.) Pokud nebude auto registrováno v systému, nebudeme schopni identifikovat majitele, bude tak v případě, kdy bude bránit provozu nebo komplikovat dopravu apod. odtaženo ve spolupráci s policií ČR na náklady majitele.

7b) Parkoviště pro závodníky kategorie BASIC i ROOM je zajištěno v prostoru Pily v Ostravici bez omezení a zdarma. Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE ZAKÁZÁNO PARKOVAT U HOTELU ONDRÁŠ, SEPETNÁ, SLUNÍČKO! Auta závodníků, která budou u hotelu zaparkovaná od pátku 20. 1. 2017 po 16:00 hod (start akreditace) do neděle 22. 1. 2017 do 13 hod. BUDOU ODTAŽENA NA CENTRÁLNÍ PARKOVIŠTĚ – NÁKLADY NA ODTAHOVKU BUDOU ÚČTOVÁNY MAJITELI VOZU. Toto platí i pro ty týmy, které si zajistily ubytování už od čtvrtka apod.

 

AKREDITACE

8a) Tým dostává u akreditace elektronický čipu pro záznam (čipování) u Transformátoru, pro záznam (čipování) vrcholové a cílové kontroly. Vratná záloha za čip je 100 Kč.

8b) Tým dostane při akreditaci jedno startovní číslo v případě jednotlivce, dvě startovní čísla v případě dvojice. Vratná záloha za jedno číslo je 200,- Kč, pro tým tedy 2×200,- Kč.
8c) Pro uhrazení záloh při akreditaci do závodu v pátek 20. 1. 2017 a sobotu 21. 1. 2017 dopoledne je nutné mít k dispozici přesný obnos na osobu a na tým (tedy v případě jednotlivce to bude 300,- /jedno číslo 200 Kč, jeden čip 100 Kč/ , v případě dvojice to bude 500,- /dvě čísla, jeden čip/ ).

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : nebudou akceptovány mince a bankovky v nominální hodnotě 500,- Kč a vyšší!!!!! Akceptovány jsou pouze papírové bankovky v hodnotě 100 a 200,- Kč !! Pořadatel nebude během akreditace rozměňovat peníze! Pokud závodník nebude mít bankovky v požadované hodnotě, nebude mu dokončena akreditace do závodu!!!